Programma van Dag van de Fondsenwerver 2024

Dag van de Fondsenwerver 2024

Op dinsdag 25 juni 2024 nodigen we je uit voor de Dag van de Fondsenwerver, een dag boordevol inspiratie en netwerkmogelijkheden voor fondsenwervers.

Dag van de Fondsenwerver 2024
 • 9:15 - 9:45
  • Onthaal met koffie

 • 10:00 - 11:00
  • De toekomst is terug – hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen we daarop inspelen als fondsenwerver?

   Fons Van Dyck

   In een wereld van alsmaar meer elkaar opvolgende crisissen lijkt alles steeds meer onvoorspelbaar. In zijn keynote De toekomst is terug (genoemd naar zijn gelijknamig boek) beschrijft Fons Van Dyck (BBDO) hoe we een nieuw tijdperk inglijden dat tegelijk herinneringen oproept aan de jaren ’20 en ’70 van de vorige eeuw.  Hij beschrijft vier krachten (verkennen, verbinden, veroveren en verdedigen) die toen maar ook vandaag de toekomst bepalen. Fons geeft aan hoe we afstevenen op een mentale winter. Alles wat met purpose te maken heeft zal ook onder druk komen te staan. Hoe kunnen we vanuit de not-for-profit wereld en als fondsenwervers inspelen op de uitdagingen die onze richting uitkomen en die ombuigen in opportuniteiten? Hoe blijf je trouw aan de waarden van je organisatie, maar speel je wel in op de maatschappelijke veranderingen die eraan komen? Hoe vertaal je die vier krachten in je communicatie?

   Fons Van Dyck (oprichter Think BBDO) is een erkend expert en strategisch adviseur op het gebied van maatschappelijke trends, consumenteninzichten, merkstrategie en communicatiestrategieën voor zowel consumenten- als corporate merken. Hij adviseert al ruim 20 jaar zowel lokale als internationale ondernemingen, overheden en not for profit organisaties. Hij was in het verleden bestuurder van Oxfam Wereldwinkels, Plan Belgium en lid van de adviesraad van Kom op tegen Kanker en STEM platform. Hij leverde tevens strategisch merk- en communicatie adviezen voor 11.11.11.

 • 11:00 - 12:00
  • Plenair gedeelte Dag van de Fondsenwerver

   • Uitreiking Life Time Achievement Award

   • Resultaten onderzoek met iVox
 • 12:00 - 13:00
  • Lunch en netwerking

 • 13:00 - 13:45
  • Break-out kamer 1: Juridische update voor fondsenwervers (Steven Matheï)

   Wat zijn nieuwe aandachtspunten door verandering in wetgeving en in technologie op juridisch vlak voor fondsenwervers?

   Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW's & feitelijke verenigingen.

   Hij geeft ons een update van wat er zich op vlak van GDPR afspeelt binnen de not-for-profit sector:

   Wat zijn hier evoluties en uitdagingen?
   Wat zijn de implicaties van de verplichte toevoeging van het rijksregisternummer in fiches 281.71?
   Wat zijn de implicaties van het gebruik van AI voor fondsenwerving?
   Zijn er recente veroordelingen in de sector waar we rekening mee moeten houden?
   ...

  • Break-out kamer 2: Durf de steunmogelijkheden van jouw organisatie in vraag stellen (SOS Kinderdorpen schafte peter-en meterschappen van één kind af)

   Mieke Pareit

   Eind 2023 maakte SOS Kinderdorpen België een grote verandering door. Je kan niet langer meter of peter worden van één kind, van wie je dan brieven en foto’s ontvangt.Na tientallen jaren, gooide SOS Kinderdorpen België deze formule om. Dat doen ze om de veiligheid van de kinderen boven hun fondsenwerving te stellen. Een keuze die niet van dag op dag gemaakt is, maar waar een heel proces aan vooraf ging.

   SOS Kinderdorpen België durfde haar fondsenwerving in vraag stellen en gaat voor een nieuwe formule waarbij je nog steeds meter of peter kan worden, maar dan van binnenlandse of buitenlandse projecten of van de algemene werking. Dat geeft SOS Kinderdorpen ook meer vrijheid om zelf te bepalen waar de giften aan besteed worden. Mieke Pareit, Fundraiser Individual Giving, komt meer vertellen over hoe SOS Kinderdorpen haar steunmogelijkheden in vraag durfde stellen, welk proces ze doorliepen, hoe de communicatie richting schenkers verliep, hoe ze de storytelling aanpasten, en wat de voorlopige resultaten of gevolgen zijn op fondsenwervend vlak.

   Mieke Pareit, is een all-round advertising girl. Ze begon haar carrière bij de BAM (Belgian Association of Marketing), ging nadien reclame maken bij Darwin BBDO om nog wat later over te stappen naar de verkoop van mediaruimte voor televisie en cinema. Bij Ads & Data schopte ze het tot Head of Kids Sales. De voorliefde voor de doelgroep kinderen werd aangewakkerd. En hoe meer voldoening vinden in een job dan de wereld beetje bij beetje verbeteren door je kennis in communicatie, media en sales toe te passen bij SOS Kinderdorpen? In 2021 startte Mieke als Fundraiser bij SOS Kinderdorpen. Hier probeert ze, net zoals kinderen, zowat alles in vraag te stellen en nieuwsgierig te blijven.


  • Break-out kamer 3: Ontwikkeling van een fondsenwervingsstrategie voor Mu.ZEE – uitdagingen en opportuniteiten

   Inge Vekeman

   Mu.ZEE is het enige ku(n)stmuseum aan zee. Het is ook het enige museum dat scherpstelt op moderne en hedendaagse kunst in België, van 1880 tot vandaag.

   In 2022 werd beslist om fondsenwerving voor het museum op te starten. Inge Vekeman schreef hiervoor de strategie uit en kan daarvan de eerste resultaten voorleggen. 

   Inge vertelt over hoe de juiste verwachtingen leert scheppen ten aanzien van het bestuur, hoe ze het opmaken van een strategie voor Mu.ZEE heeft aangepakt, welke factoren een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de strategie, ...

   Inge gaat er prat op niet enkel de successen te willen delen, maar ook de minder succesvolle zaken. Want zo geeft ze aan: fondsenwerving draait grotendeels rond testen. Alles staat en valt met Trial and Error.

   Door tests met datacaptatie bij de meest recente tentoonstelling verzamelt Mu.ZEE veel meer gegevens dan bij voorgaande tentoonstellingen, wat hen in staat stelt om daarop verder te bouwen en hun publiek te engageren tot giften. Ze deelt het verschil in fondsenwervingsresultaat voor de laatste tentoonstelling tov de voorlaatste waarbij digitale datacaptatie nog niet aan de orde was.

   Inge Vekeman heeft meer dan dertig jaar ervaring in fondsenwerving, business en audience development in de performing arts sector. Ze werkte onder meer voor Festival van Vlaanderen, en Kunthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen. Momenteel werkt ze voor Mu.ZEE Oostende.

 • 13:55 - 14:40
  • Break-out kamer 1 : Ontwikkeling van een Corporate Fundraising Strategie: uitdagingen en opportuniteiten

   Jochem Roels

   In 2019 werd binnen Plan International België een aparte cel opgericht met als focus corporate funding, legatenwerving en major donor fundraising. Na het doorlopen van een intern proces -waarbij ook hard gewerkt werd aan de interne ondersteuning van corporate fundraising (governance) – werd een structurele aanpak rond corporate fundraising opgezet.  Zo ging men in vijf jaar tijd van enkele spontane giften door bedrijven van enkele honderden euro’s naar een structuur waarbij bijna 1000 bedrijven Plan International België steunen, goed voor bijna 1 miljoen euro aan fondsen. Enkele grote bedrijven engageren zich zelfs voor 4 tot 5 jaar om meer dan 10.000 te geven.

   Jochem Roels is Director Corporate & Major Partnerships bij Plan International Belgium. Jochem heeft ruim 20 jaar werkervaring binnen deze organisatie, met een tussenstop van enkele jaren in een commerciële context. Sinds zes jaar is hij actief in zijn huidige functie met focus op corporate en major donors.

  • Break-out kamer 2: Wat moet je als fondsenwerver weten over stichtingen in België?

   Wat is een stichting? Welke soort stichtingen bestaan er? Welke evolutie zien we in het aantal stichtingen en hun manier van kijken naar filantropie? Hoe kijken nieuwe generaties naar hun stichtingen? En op welke manier kan je als fondsenwerver samenwerken met of steunen op een stichting?

   Hoe kijken stichtingen naar project calls van non-profit organisaties?

   Wat zijn concepten zoals Trust Based Funding? En zijn hier mogelijkheden toe in België? 

   Pascale Van Durme is secretaris-generaal bij de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw. Die vzw verenigt meer dan 120 stichtingen  (van openbaar nut, private- en buitenlandse stichtingen)  in de filantropische sector, actief in België op zeer uiteenlopende terreinen. Voordien was ze onder meer werkzaam bij SOCIALware vzw, digiraf en KBS.

  • Break-out kamer 3: Data: de noodzakelijke grondstof voor fondsenwerving

   In een tijdperk waarin data de noodzakelijke brandstof zijn voor vooruitgang, is het meer dan ooit essentieel voor non-profitorganisaties en goede doelen om het gebruik van data te omarmen. In deze workshop navigeren we samen door het landschap van data-gedreven fondsenwerving en reiken we inzichten en tools aan om keuzes te maken en resultaten te optimaliseren op basis van de beschikbare data. Door middel van praktische inzichten en best practices (best failures) zullen we o.a. verkennen hoe data kunnen ontsloten worden en helpen om donoren te identificeren, te betrekken en te behouden. Ervaren rot in het vak en op zoek naar nieuwe invalshoeken of net begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van data? Deze workshop biedt waardevolle inzichten voor iedereen die zijn fondsenwervingsstrategie wil versterken.    

 • 14:40 - 15:10
  • Koffiepauze in de netwerkruimte

 • 15:10 - 15:55
  • Break out kamer 1: A/B tests in dm en online - Responstips om je webteksten écht te laten werken

   Een inspirerende quiz over A/B-tests van fondsenwervers: welke versie won? Met conclusies over hoe je je aanzet tot actie kunt versterken, hoe je je geefvraag het best laat uitkomen op een webpagina, wat online en in direct mail wel en niet – of beter en minder goed – werkt. Een unieke inkijk in de interne keuken van de responscopywriter. 

   Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Behalve teksten voor (e-)mailings maakt hij magazines en schrijft hij webtekst. Hij werkt voor grote bedrijven zoals VRT, VDAB en verschillende uitgeverijen. De laatste tijd werkt hij meer en meer voor fondsenwervers en overheidsorganisaties zoals 11.11.11, Amnesty International en het Vlaams Kinderrechtencommissariaat. Vaak gaan zijn teksten over mensenrechten, kinderrechten en inclusie. Al ruim dertig jaar doet Mark A/B-tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert: versie A of B? Hij won de Gouden Veer in 2014 en in 2018 (voor fondsenwerving), en een boekenplank vol andere prijzen voor zijn teksten, boeken en schrijftrainingen.

    

  • Break-out kamer 2: Ethische fondsenwerving vanuit het standpunt van de donateur

   Goede doelen die donorcentrisme hoog op de agenda plaatsen, kunnen niet aan ethische fondsenwerving doen zonder het standpunt van diezelfde donateur te kennen. Prof. Dr. Tine Faseur en Prof. Dr. Tine De Bock (beiden KU Leuven) onderzochten dan ook de ethische overtuigingen van donateurs ten aanzien van fondsenwerving. Wat maakt dat individuele donateurs bepaalde fondsenwervende praktijken al dan niet toelaatbaar vinden? Uit hun onderzoek blijkt dat er zeven drijfveren zijn voor deze ethische percepties: authenticiteit, eerlijkheid, effectiviteit, accountability, efficiëntie, keuzevrijheid en respect. Deze zeven dimensies en hun sub-dimensies worden in deze sessie toegelicht alsook wordt er besproken hoe deze inzichten kunnen toegepast worden in de praktijk. 

   Tine Faseur en Tine De Bock zijn beiden werkzaam als professor aan de Onderzoekseenheid Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven. In hun onderzoek focussen ze zich op nonprofit marketing en fondsenwerving, met momenteel bijzondere aandacht voor de ethiek van fondsenwerving, face-to-face fondsenwerving, en charity checkouts. 

  • Break-out kamer 3: Decolonization and fundraising (in English)

   Maham Hashmi

   Join us for an insightful session featuring Doctors Without Borders, as they share their perspectives and experience on decolonization and fundraising. How do you acknowledge and dismantle colonial legacies, power structures, and inequalities within fundraising practices and strategies? Let’s reflect and discuss.

   Maham Hashmi is Diversity and Anti-Racism Advisory Coordinator at Médécins Sans Frontières Belgium

 • 16:00 - 17:30
  • Netwerkreceptie

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prices

Ticket type Price
Gratis ticket voor leden Gratis
Ticket niet-leden Fundraisers Belgium € 120,00

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.