Peiling rond inzameling rijksregisternummers voor fiscale fiches

De Impactcoalitie start een online survey om kort te polsen naar de ervaringen en bezorgdheden van organisaties die rijksregisternummers van hun schenkers moeten inzamelen voor het uitreiken van de fiscale fiches.

Zo hopen ze tegen eind 2024 een beter zicht te hebben op de effectieve gevolgen van de maatregel op werking en financiën van de organisaties.

Ze roepen op om inspanningen en kosten om de rijksregisternummers in te zamelen bij te houden: geleverde inspanningen, behaalde resultaten (aantal Rijksregisternummers), impact op schenkgedrag, meerkost in tijd, mensen en middelen voor het opzet. Vanuit de ImpactCoalitie zal er tegen eind 2024 een balans aan de overheid voorgelegd worden.

De peiling kan je hier invullen.

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.