Verplichte toevoeging van Nationaal Nummer schenker aan fiche 281.71 (fiche voor fiscaal attest)

Op 28 december 2023 keurde de Kamer net voor het jaareinde en in volle vakantieperiode nog een “Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607) goed. Eén van de wijzigingen slaat op de belastingvermindering voor giften. Voor giften vanaf 1 januari 2024 moet het Nationaal Nummer van de schenker aan fiche 281.71 voor Belcotax toegevoegd worden (voor het eerst tegen 1 maart 2025). De wet moet nog een uitvoeringsbesluit (K.B.) en publicatie in het B.S. krijgen om in de praktijk uitgevoerd te kunnen worden.

Het Nationaal Nummer (NN) laat toe het belastingvoordeel direct toe te wijzen aan de juiste belastingplichtige, die dit ingevuld terugvindt in Tax-on-Web. Het verwerven en beheren van het NN is echter niet zo makkelijk te implementeren. Zowel praktisch als technisch-juridisch heeft dit implicaties.

De sector is voor deze beslissing niet bevraagd of geraadpleegd, geven sectororganisaties Ethische Fondsenwerving vzw en de ImpactCoalitie aan, wat uiteraard te betreuren is en getuigt van het miskennen van een complete sector met een zeer waardevolle maatschappelijke opdracht. Vanuit de ImpactCoalitie zal een onderhoud aangevraagd worden bij het kabinet van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. De ImpactCoalitie wil daar alsnog minstens een aantal werkbare toepassingsmodaliteiten en een overgangsperiode afdwingen.

Fundraisers Belgium houdt als vereniging voor en door Fondsenwervers mee de vinger aan de pols en zal de leden systematisch op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Volg zeker onze nieuwsbrief en website.

Steven Matheï, jurist en vzw- en verenigingsexpert geeft meer uitleg op verenigingeninfo.be.

Update 23 februari 2024:

De leden en partners van de Impactcoalitie hebben hun leden (goede doelen, verenigingen, ...) opgeroepen mee een brief naar het kabinet van Van Peteghem te sturen om een onderhoud vanuit de sector aan te vragen, met het oog op een deugdelijke en werkbare regeling voor de meer dan 2.500 erkende organisaties die giften werven voor het maatschappelijk belang. Een delegatie vanuit de Impactcoalitie is nu uitgenodigd voor overleg.

Verder liet het kabinet weten dat er in de loop van februari een brief verstuurd zal worden vanuit de Administratie naar de gehele sector om hen op de hoogte te stellen van hun nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2024. In die brief zullen ze de organisaties verwijzen naar de FAQ’s die door de Administratie zullen worden bijgewerkt: https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/attesten#q13 .

Eens de FAQ bekend is en het overleg met het kabinet gepasseerd is plannen we een online update moment, waar we  ook met de leden willen bespreken hoe dit best aan te pakken.


Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.