Nieuwe partner: Adfinitas Belgium

Een van de nieuwe partners van Fundraisers Alliance Belgium is Adfinitas Belgium, een Europees marketingbureau gespecialiseerd in het ondersteunen van non-profitorganisaties. Sinds mei 2023 zijn ze ook gevestigd in Brussel (naast Frankrijk en Duitsland). Adfinitas heeft in de afgelopen 20 jaar meer dan 100 NGO's geholpen bij het ontwikkelen van hun fondsenwervingsactiviteiten.

adfinitas logo breedAdfinitas Belgium brengt strategisch fondsenwervingsadvies en 360° campagnecoördinatie samen in één aanspreekpunt en biedt een breed scala aan diensten aan, waaronder advies, conceptcreatie, tekstschrijven, drukwerkproductie, SEO, online mediainkoop, webontwikkeling, videoproductie en meer. Adfinitas neemt ook de operationele uitvoering van campagnes op zich via alle fondsenwervingskanalen, zoals digitaal, print, nalatenschappen, telemarketing, enzovoort.

Expert in donorwerving via alle fondsenwervingskanalen

Adfinitas heeft met succes WWF Belgium ondersteund bij de laatste twee eindejaarscampagnes die gericht waren op het werven van unieke schenkers, in 2020 en 2021. Deze campagnes hebben WWF in staat gesteld meer dan 4000 unieke donateurs te genereren tijdens 12 weken campagne. Adfinitas kreeg de opdracht om het concept en de boodschappen voor alle digitale kanalen te ontwikkelen, evenals de productie van de campagne in het Nederlands en Frans (e-mailings, landingspagina, sociale banners, video's, enzovoort).

Adfinitas ondersteunt ook al enkele jaren CAP48 bij de ontwikkeling van haar digitale fondsenwerving, evenals bij de digitale activatie van de eindejaarscampagnes "CAP48" en "Viva For Life" (e-mailing, mediainkoop, digitale consultancy, enzovoort). Adfinitas helpt ook Samusocial de Bruxelles haar online fondsenwerving herlanceren na jaren van onderbrekingen, door het samenbrengen van strategisch advies, content productie en media buying.

Door de samenwerking met Fundraisers Alliance Belgium hoopt Adfinitas haar netwerk in de de Belgische non-profit sector uit te breiden en opent nieuwe opportuniteiten voor ontwikkeling.

Kom meer te weten over Adfinitas.

_____________________________________________________

New partner: Adfinitas Belgium

The newest partner for Fundraisers Alliance Belgium is Adfinitas Belgium, a European marketing agency specialized in supporting non-profit players. Since May 2023 they are also based in Brussels (next to France and Germany). Adfinitas has helped more than 100 NGOs develop their fundraising activities in the past 20 years.

Adfinitas Belgium brings together strategic fundraising advice and 360° campaign coordination in a single point of contact, offering a wide range of services: consulting, concept creation, copywriting, print production, SEO, online media buying, web development, video production and more. Adfinitas also takes on operational execution of campaigns across all fundraising channels: digital, print, legacies, telemarketing, et cetera.

Expert in donor acquisition on all fundraising channels

Adfinitas successfully supported WWF Belgium in its last two end-of-year campaigns dedicated to the acquisition of unique donors, in 2020 and 2021. These campaigns enabled WWF to generate +4000 unique donors in 12 weeks of campaign. Adfinitas was commissioned to develop the concept and messages on all digital channels and also the production of the campaign in Dutch and French (emailings, landing page, social banners, videos etc).

Adfinitas has also been supporting CAP48 for several years in the development of its fundraising, as well as for the activation of the end-of-year campaigns "CAP48" and "Viva For Life" (emailing, media buying, digital consulting etc.). Adfinitas is also helping Samusocial de Bruxelles to relaunch their online fundraising after several years of interruptions, bringing together strategic advice, content production and media buying.

With the partnership with Fundraisers Alliance Belgium, Adfinitas hopes to extend its network within the Belgian non-profit sector and open up new opportunities of development.


Get to know more about Adfinitas.

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.