Over Online infosessie en Q&A over 'Verplichte toevoeging Nationaal Nummer aan fiscale fiches'

  • Online

Online infosessie en Q&A over 'Verplichte toevoeging Nationaal Nummer aan fiscale fiches'

Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed 'houdende diverse fiscale bepalingen'  met o.a. de verplichting om het identificatienummer van het Rijksregister (NN) van de schenkers/belastingplichtigen bij de elektronische neerlegging via Belcotax toe te voegen aan fiche 281.71, vanaf aanslagjaar 2025 (giften 2024).

Online infosessie en Q&A over 'Verplichte toevoeging Nationaal Nummer aan fiscale fiches'

Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed 'houdende diverse fiscale bepalingen'  met o.a. de verplichting om het identificatienummer van het Rijksregister (NN) van de schenkers/belastingplichtigen bij de elektronische neerlegging via Belcotax toe te voegen aan fiche 281.71, vanaf aanslagjaar 2025 (giften 2024).

Intussen is duidelijk dat de verplichting van kracht is en implementatie onvermijdelijk is voor giften vanaf 1 januari 2024. De FOD Financiën heeft intussen haar FAQ aangepast aan de nieuwe regels. Maar dat neemt niet weg dat er nog behoorlijk wat onduidelijkheden en vragen leven in de sector.

De Impactcoalitie maakte na haar overleg met de FOD Financiën een overzicht van wat momenteel duidelijk is en wat niet. De nota kan je hier inkijken.

Op dinsdag 16 april 2024 voorzien we een online infosessie (via Zoom) voor fondsenwervers in de not-for-profit sector waarin we een overzicht willen geven van wat op dat moment duidelijk is, wat (nog) niet en hoe je het inzamelen van deze gegevens het best aanpakt, conform de GDPR-regels. 

Ethische Fondsenwerving vzw ( Erik Todts, voorzitter), zal een inleidend overzicht geven. Daarnaast nodigen we Bart Van Den Brande van Sirius Legal uit. Hij is jurist en combineert zijn kennis over data compliance, marketing en technologie met een brede ervaring in GDPR compliance en DPO-missies binnen de non-profit sector.

Deelname is gratis. Gelieve te beperken tot één persoon per organisatie en bij inschrijving alvast de vragen waarmee jullie zitten mede te delen. Zo kunnen we de vragenronde ten gronde voorbereiden.

Wanneer? Dinsdag 16 april 2024, 14u30 - 16u15
Hoe? Online, via Zoom (login wordt enkele dagen voordien bezorgd) 
Voor wie? Voor al wie aan fondsenwerving doet in België en fiscale attesten uitreikt voor giften - één deelnemer per organisatie
Taal? De sessie verloopt in het Nederlands

Er zal een opname gemaakt worden die beschikbaar wordt gesteld voor leden van Fundraisers Belgium en RE-EF vzw.

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prices

Ticket type Price
Gratis ticket Gratis

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.