Non-profit Pulse Rapport 2024 onthult hoe non-profitorganisaties voor de grootste uitdagingen staan

 • De economische crisis heeft een aanzienlijke invloed gehad op fondsenwerving en dienstverlening.
 • Het werven van fondsen, de werklast en het welzijn van het personeel behoren tot de grootste uitdagingen.
 • Belangrijke aandachtspunten zijn digitalisering, diversificatie van kanalen, samenwerking en zorg voor supporters.
 • Kunstmatige intelligentie (AI) is een groeiend interessegebied, met zowel kansen als uitdagingen.

Non-profitorganisaties in heel Europa doen meer met minder middelen temidden van een storm van stijgende vraag naar diensten, toenemende werklast en beperkte inkomsten, volgens het meest recente jaarlijkse Nonprofit Pulse-rapport, uitgebracht door de European Fundraising Association (EFA) in samenwerking met het Chartered Institute of Fundraising uit het Verenigd Koninkrijk en Salesforce. Werklast, voldoende fondsen werven en het ondersteunen van personeel en hun welzijn zijn de grootste uitdagingen, waarbij slechts 6% van de respondenten niet wordt beïnvloed door de kosten van levensonderhoud, en een vijfde (20%) zich zorgen maakt over de toekomst.

Opnieuw gaan veel non-profitorganisaties hun uitdagingen rechtstreeks aan door gebruik te maken van de beschikbare kansen - van technologische vooruitgang en artificial intelligence tot meer samenwerking tussen organisaties. Gebaseerd op een enquête onder 671 senior vertegenwoordigers van non-profitorganisaties uit 20 landen in heel Europa in november 2023, toont het rapport veranderingen, onderzoekt het de impact van de voortdurende economische crisis en hoe non-profitorganisaties reageren. Voor het eerst richt het zich op hoe non-profitorganisaties AI gebruiken, of van plan zijn om dit te doen, en hun mening over de mogelijkheden en uitdagingen rond het gebruik ervan. Ook zijn aanbevelingen opgenomen voor het beginnen met AI, en commentaar van fondsenwervingsexperts over deze en andere belangrijke bevindingen uit het rapport.

Belangrijkste bevindingen

Druk verminderen maar grootste uitdagingen blijven

De enquête van 2023 suggereert enige verlichting van de druk ten opzichte van 2022, met percentages die op veel gebieden zijn gedaald, echter:

 • 28% van de respondenten zag een stijging in de vraag naar diensten, terwijl 28% een daling in inkomsten uit donaties constateerde, en 26% een afname in het aantal supporters ervoer.
 • 20% moest hun reserves gebruiken, terwijl 28% personeel moest laten gaan, en werklast samen met het welzijn van het personeel waren belangrijke kwesties voor respectievelijk 37% en 26%.

Antwoord van de sector op uitdagingen

Als reactie op de uitdagingen bleef in 2023 de fondsenwervingsstrategie ongewijzigd voor slechts 8% van de non-profitorganisaties, waarbij de overgrote meerderheid reageerde via verschillende middelen:

 • Bijna een kwart (23%) richtte zich op verdere digitale ontwikkeling en diversificatie van kanalen.
 • Samenwerking werd voor het eerst genoemd als een belangrijk aandachtspunt sinds de start van het bijhouden in 2015, waarbij 22% meer samenwerkte met andere non-profitorganisaties.


Fondsenwerving: persoonlijke activiteiten herleven naast verdere groei in digitaal

De afhankelijkheid van digitale middelen bleef groeien in 2023 voor non-profitorganisaties in Europa en hun donateurs.

 • 19% verwierf meer supporters via sociale media en 17% via online evenementen.
 • De meest populaire kanalen voor fondsenwerving en betrokkenheid waren sociale media (51% van de respondenten), website (47%), e-mail (46%). Tegelijkertijd steeg de persoonlijke activiteit, waarbij face-to-face (F2F) het vierde meest populaire kanaal was (39%).

Focus op AI

Wat zijn de opvattingen van non-profitorganisaties over het gebruik van AI? De onderzoeksresultaten toonden aan:

 • 13% was enthousiast en gebruikte al AI, en 22% was 'optimistisch maar voorzichtig', terwijl 15% aangaf dat ze AI helemaal niet zagen zitten voor hun organisatie.
 • Belangrijke zorgen voor zowel Generative als Predictive AI waren gegevensbeveiliging en privacy, verlies van menselijke expertise en banenverlies.

Charlotte Rydh, voorzitter van de European Fundraising Association (EFA) en secretaris-generaal van Giva Sverige in Zweden, zegt: "Er is enorm veel waarde in samenwerken en expertise en ervaring delen. Dit wordt weerspiegeld in de bevindingen van dit jaar, die laten zien dat er een groeiende samenwerking is tussen non-profitorganisaties. Het hebben van dit pan-Europese overzicht van de non-profitsector, met zijn trends, uitdagingen en kansen, helpt ons allemaal door individuele non-profitorganisaties te benchmarken, en informeert het werk van nationale fondsenwervingsverenigingen, netwerken zoals de onze en anderen die de sector ondersteunen."

Rob Cope, uitvoerend directeur, lidmaatschap & operaties, Chartered Institute of Fundraising, zegt: "De non-profitsector staat momenteel voor de grootste reeks van kansen, uitdagingen en risico's in ons leven. Het is een perfecte storm van toenemende vraag, groeiende werklast en beperkte inkomsten, wat betekent dat we samen, als sector, de grote vraag moeten beantwoorden hoe we meer kunnen doen met minder. Een van de meest opwindende kansen ligt in nieuwe technologieën en AI, wat een cruciale hefboom van verandering is die we niet kunnen negeren."

Lori Freeman, vicepresident & algemeen directeur voor non-profitorganisaties bij Salesforce, zegt: "AI vertegenwoordigt een enorme kans voor non-profitorganisaties van alle groottes en zal de sleutel zijn tot het verminderen van de werklast voor overbelaste medewerkers, het verbeteren van fondsenwervingsresultaten, het versnellen van de impact van de missie, en nog veel meer. Maar succesvolle implementatie in de sector hangt af van het gebruik van vertrouwde AI die non-profitorganisaties kan helpen om veilig gebruik te maken van hun gegevens met vertrouwen. Door AI te omarmen en medewerkers te educeren over hoe het op een vertrouwde en ethische manier te gebruiken, hebben non-profitorganisaties een unieke kans om hun activiteiten en impact te moderniseren."

Het volledige rapport en de bevindingen kunnen gratis worden gedownload via Nonprofit Pulse 2024 (in het Engels).

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.