Toezichthouder CBF in Nederland waarschuwt voor verschillende partijen

Eind 2023 kreeg het CBF (toezichthouder Erkende Goede Doelen in Nederland) vragen en signalen over de organisatie 2050 Paris. Deze organisatie komt langs de deuren om financiële bijdragen te vragen voor het behalen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen Paris 2050. We kregen toen ook signalen dat 2050 Paris in België ook actief was. Daarnaast werd onlangs ook de erkenning van 168 Million Foundation ingetrokken.

Via een QR-code worden de eventuele schenker naar de website van 2050 Paris geleid waar gedoneerd kan worden. 2050 Paris is niet door het CBF Erkend en maakt geen gebruik van het wervingsrooster dat erkende goede doelen in Nederland moeten gebruiken.
De website van 2050 Paris geeft weinig controleerbare informatie over de daadwerkelijke besteding van gedoneerd geld. Er wordt geen verantwoording afgelegd aan de hand van een financieel verslag, laat staan dat er sprake is van een jaarverslag gecontroleerd door een kascommissie of accountant. Verder kon het CBF ook geen informatie vinden over het bestuur van 2050 Paris. Ook een KvK-nummer ontbreekt.

Erkenning ingetrokken: 168 Million Foundation

Op 12 juni 2023 werd ook de CBF erkenning ingetrokken voor de 168 Million Foundation. Reden hiervoor is dat niet voldaan werd aan de voorwaarden die gekoppeld waren aan het Verscherpt Toezicht dat was ingesteld op 5 januari 2023. Het intrekken van de Erkenning is het eindresultaat van een zorgvuldige procedure die iets meer dan een jaar heeft geduurd. Op 5 mei 2022 heeft het CBF aan de 168 Million Foundation een voornemen tot intrekking van de Erkenning gestuurd. Redenen hiervoor waren samengevat:

1. onvolledige informatieverstrekking aan het CBF over het verloop van een afwijkend en risicodragend project
2. het niet-informeren van het CBF over een (inmiddels afgeronde) rechtszaak over dit project
3. het niet transparant zijn hierover naar het publiek/de donateurs in de jaarverslaggeving over 2021 en 2022

Op 10 juni 2022 heeft het CBF de Erkenning van de organisatie ingetrokken. Tegen dit besluit heeft 168Million bezwaar aangetekend. Het bezwaar is beoordeeld door de bezwaar adviescommissie. Deze commissie adviseerde de intrekking van de Erkenning te vervangen door Verscherpt Toezicht, omdat het CBF dan in staat is specifieke voorwaarden te stellen. Zo kon het CBF afdwingen dat de bestuursleden persoonlijk garant zouden staan voor een eventuele claim die in de rechtszaak kon worden toegewezen. Op die manier kon het geld van donateurs veilig gesteld worden voor de doelstelling van 168Million.

Het CBF heeft dat advies overgenomen. De intrekking is toen omgezet naar Verscherpt Toezicht. Dat wil zeggen dat 168 Million aan bepaalde voorwaarden moest voldoen om de Erkenning te behouden. Nu de organisatie dat - na het verlopen van een bepaalde termijn - grotendeels niet heeft gedaan, heeft het CBF de Erkenning alsnog/opnieuw ingetrokken. 168Million kon tot 25 juli 2023 bezwaar indienen tegen dit besluit en heeft dat niet gedaan. Overigens heeft 168Million wel toegezegd dat de bestuursleden de kosten die samenhangen met de rechtszaak voor hun rekening nemen en zij zullen hierover verslag doen in het jaarverslag over 2023.

Na de intrekking van de erkenning heeft Stichting 168 Million Nederland zich statutair hernoemd naar Stichting 160Million. Stichting 160Million is niet erkend door het CBF.

Het Nederlandse programma Radar op NPO maakte een reportage over 168 Million en vermeende wantoestanden.

CBF

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland. Dat zijn er in totaal al bijna zevenhonderd.
Deze Erkende Goede Doelen mogen de CBF-Erkenning voeren in hun communicatie. Daarmee laten zij zien dat zij zich vrijwillig uitgebreid laten toetsen door het CBF. Aan een CBF-Erkend Goed Doel kan je dus gerust geven.

In Nederland is het toezicht op goede doelen niet vanuit de overheid geregeld. In het kader van de zelfregulering heeft de sector het CBF aangewezen als onafhankelijke toezichthouder. De onafhankelijkheid van het CBF wordt gegarandeerd doordat de onafhankelijke Commissie Normstelling de normen vaststelt.
Het CBF houdt actief toezicht door goede doelen te controleren die de Erkenning aanvragen of al hebben. Daarnaast draagt het CBF met reactief toezicht bij aan het voorkomen, opsporen en herstellen van misstanden bij CBF-Erkende organisaties. Dit doet het CBF op basis van vragen en signalen.

Meer info over CBF

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.