Over de verplichte toevoeging van het NN in de fiscale fiches

Bij indiening via Belcotax, uiterlijk op 1 maart 2025, zou het NN van alle schenkers die recht hebben op belastingaftrek voor giften in 2024, moeten toegevoegd zijn in de fiches 281.71. Dat is duidelijk. Het is dus aangewezen om vanaf heden de nodige maatregelen te nemen om te kunnen starten met het verzamelen en verwerken van het NN van bestaande en nieuwe schenkers. Maar er zijn ook nog onduidelijkheden. De Impactcoalitie geeft een voorlopige stand van zaken in onderstaande nota.

De Impactcoalitie geeft een voorlopige stand van zaken in deze nota.  (version française)

Fundraisers Belgium plant (in samenwerking met andere actoren in de sector) in de nabije toekomst een online infosessie in over deze materie in om vragen te (proberen) beantwoorden.

Wordt jouw organisatie ook partner?

Fundraisers Belgium heeft een netwerk van partners die co-branden met ons
kwaliteitsnetwerk aan beslissingsnemers in de fondsenwervingswereld. Stuur een mail naar

info@fundraisersbelgium.be als je graag meer info wil over partnerschap met onze vereniging.